ساده ترین بادکنک آرایی

2022-07-07

آموزش مدل سازی بادکنک گل پنج گلبرگ

خانه عروسی چگونه می تواند بدون گل باشد؟ گل نشان دهنده شادی است و گل پنج گلبرگ نماد پنج نعمت است. خوشبختی، شانس، طول عمر، موفقیت و آرامش. آموزش مدل سازی بادکنک گل پنج گلبرگ به شرح زیر است:
â  شکل گلبرگ معمولاً به 5-6 بادکنک دو رنگ نیاز دارد، گلبرگ های یک رنگ، پرچم های دو رنگ.
â¡ اندازه بادکنک همرنگ با چسب دو طرفه به صورت دایره بسته 4 یا 5 قوطی.
(3) رنگ دیگری را روی گلبرگ ها بچسبانید و هر بادکنک گلبرگ را بچسبانید تا از تاب برداشتن آن جلوگیری کنید.
⣠اگر می خواهید آن را با دست بگیرید، می توانید یک روبان نیز در انتهای آن ببندید.
  • QR